content_bg......jpg

Lasteaed Ojake asub Põhja-Tallinna linnaosas, aadressil Ädala 3. Lasteaed on vene ja eesti õppekeelega ja on avatud kella 7.00 kuni 18.00 (valverühm kella 19.00).
Praeguse seisuga töötab lasteaias Ojake 12 rühma:

  • 2 sõimerühma
  • 1 osaline keelekümblusrühm
  • 1 kakskeelne rühm
  • 5 vene õppekeelega lasteaiarühma
  • 2  tasandusrühma
  • 1 pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

Meie lasteaed on lapsele turvaline koht, kus on loodud suurepärased tingimused lapse igakülgseks arenguks. Lastel on võimalus viibida palju värskes õhus — lasteaia suurel õuealal, metsas ning mere ääres. Lasteaed asub Stroomi metsa, hipodroomi ja ranna vahetus läheduses ning see võimaldab korraldada õppe- ja kasvatustegevust eri aastaaegadel - loodusretki, vaatlusi, katseid, mille käigus saavad lapsed turvaliselt tutvuda meid ümbritseva loodusega.
Lasteaias viivad igapäevaselt planeeritud õppekasvatustegevusi  läbi kvalifitseeritud lasteaiaõpetajad. Peale tegevuste rühmas toimub mitmeid erinevaid üritusi koos lastevanematega, tehakse ühiselt sporti ning tähistatakse traditsioonilisi tähtpäevi.

Lehekülge haldab:

Svetlana Agerova, Lasteaia Ojake õppealajuhataja

673 84 24, ojake@la.tln.edu.ee