Tallinna linna noortevolikogu kuues koosseis sai valitud

Noorteühingute sihtrühmas osutusid valituks Karl Mattias Sepp, Mirell Repson, Taavid Mikomägi, Evelin Marjamägi, Rain Pärnaste, Tuuli Põhjakas ja Kristjan Lukk

Üliõpilaste grupis valiti noortevolikogu liikmeteks Triinu-Liis Paabo, Liina Mõttus, Karl Songisepp, Sten Laansoo, Valetina Moskaljova, Mai Andresson ja Agnes Alajõe.

Õpilaste seas said noortevolikokku hääletatud Nikolai Borzov, Markus Annilo, Merilin Anijärv, Miikael Raun, Erico Truus, Sandra Saimra ning Ermo Helmelaid.    

 

 TLNV logo.jpg

 

 

 

Tallinna linna noortevolikogu on Tallinna Linnavolikogu juures tegutsev Tallinna noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tallinna noorte huve.

Meie tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

Noortevolikogul on 21 liiget, kes on valitud kolmest huvirühmast: õpilaste, üliõpilaste hulgast ja noorteühendustest. Igal huvirühmal on seitse esindajat.

Visioon

Tallinna linna noortevolikogu on Eesti aktiivseim osaluskogu, mis annab arenguvõimalusi kõikidele oma liikmetele ja mille kaudu Tallinna noored saavad efektiivselt oma häält linnavõimudele kuuldavaks teha.

 Missioon

 Tallinna noored on kaasatud kõigil tasanditel otsustusprotsessidesse, nende arvamusega arvestatakse ning neile on loodud võimalikult palju võimalusi eneseteostuseks ja oma arvamuse avaldamiseks.

 

 

noor_banner.gif